تخم نطفه دار نژاد کاب گوشتی

10 / 10
از 1 کاربر

مشخصات کلی

تخم نطفه دار نژاد کاب گوشتی

تخم نطفه دار نژاد کاب گوشت
تخم نطفه دار نژاد کاب گوشتی حاصل زحمت بسیاری از پرورش دهندگان و مرغداران طیور وپرندگان زینتی بوده که در بهترین مرغداری ها ,سالن ها در حال فعالیت بوده وسعی براین داشته که تخم نطفه دار کاملا سالم از لحاظ نطفه دار بودن در اختیارمصرف کنندگان قرار دهند.تخم ها حاصل پرورش بهترین گله های جوان بوده ودر نطفه دار بودن تخم ها شکی نبوده .تخم ها پس از جمع آوری و انتقال به جایگاه های مخصوص با استفاده از دستگاه نطفه سنج دستی وشانه ای مورد نطفه سنجی وکندلینگ قرارمی گیرندوتخم هایی کاملا سالم از لحاظ نطفه دار بودن ,تمییز بودن ,سالم بودن از لحاظ شکل ظاهری ,دراختیار مشتریان قرار می گیرد.این تخم ها بهترین تخم جهت جوجه کشی برای استفاده در دستگاه های جوجه کشی بوده

قیمت هرعدد:700تومان

شماره تماس:

044-32259192

044-32259291

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :