شانه های جوجه کشی و سبد هچ

فروش انواع شانه جوجه کشی برای مرغ،بلدرچین،کبک،بوقلمون،قرقاول

شترمرغ،غاز و سبد هچ درب دار