ترنر دستگاه جوجه کشی

فروش ترنر (شانه چرخاننده) دستگاه جوجه کشی بهمراه موتور گیربکسی با ظرفیت 48 تایی و بیشتر