ترموستات دیجیتال و آنالوگ جوجه کشی

فروش ترموستات جوجه کشی (دیجیتالی - آنالوگ) مجهز به تایمر راه اندازی المنت (هیتر) و فن مجهز به رله