برگـزیـده ها

دستگاه جوجه کشی 10 تایی

دستگاه جوجه کشی 24 تایی

دستگاه جوجه کشی 30 تایی

دستگاه جوجه کشی 48 تایی

دستگاه جوجه کشی 84 تایی

دستگاه جوجه کشی 126 تایی

دستگاه جوجه کشی 168 تایی

دستگاه جوجه کشی 210 تایی

دستگاه جوجه کشی420 تایی

دستگاه جوجه کشی 588 تایی

دستگاه جوجه کشی 1008 تایی

دستگاه جوجه کشی 2016 تایی

دستگاه جوجه کشی 4000تایی

دستگاه خردکن مرغ صنعتی اتوماتیک

دستگاه بالابر مرغداری صنعتی اتوماتیک

دستگاه جوجه کشی خانگی اتوماتیک و ارزان قیمت

دستگاه نطفه سنج

دستگاه آسیاب مرغداری صنعتی اتوماتیک

دستگاه میکسر مرغداری اتوماتیک

دستگاه قیف سربری

تخم نطفه دار طوطی و گونه های مختلف آن

تخم نطفه دار تضمینی شترمرغ

تخم نطفه دار طوطی کاسکوی سخنگو

تخم نطفه دار اردک

لانه های چوبی پرورش و نگهداری مرغ و خروس

قفس مخصوص پرورش و نگهداری بلدرچین

تخم نطفه دار طاووس

سم مگس کش آجیتا

دستگاه مرغ مادر مصنوعی هوشمند

تخم نطفه دار مرغ و خروس لاری

تخم نطفه دار کبک

تخم نطفه دار مرغ و خروس کوشین

تخم نطفه دار مرغ و خروس مینیاتوری یا سبرایت

تخم نطفه دار مرغ لهستانی

تخم نطفه دار مرغ و خروس کوتوله

تخم نطفه دار مرغ و خروس برهما

تخم نطفه دار مرغ و خروس نژاد سلطان

دستگاه پرکن مرغ و بوقلمون پلاستیکی

تخم نطفه دار مرغ و خروس نژاد ارمنی

تخم نطفه دار خروس نژاد فونیکس

تخم نطفه دار بلدرچین

تخم نطفه دار نژاد کاب گوشتی

تخم نطفه دار نژاد آرین گوشتی

تخم نطفه دار308راس گوشتی

دستگاه پرکن مرغ|بلدرچین|بوقلمون

تخم نطفه دار مرغ گوشتی نژاد راس

تخم نطفه دار مرغ نژاد دو رگه جهادی تخم گذار

تخم نطفه دار بوقلمون

تخم نطفه دار قرقاول

تخم نطفه دار غاز محلی اوکراینی

پرورش قرقاول

10 / 10
از 1 کاربر

قرقاول

قرقاول با نام علمی phasianus colchicus از خانواده ی ماکیان سانان است. پرندگان این خانواده و از جمله قرقاول خشکی زی بوده و بعضی از آنها مانند کبک نر و ماده شبیه به هم و در بعضی دیگر مانند قرقاول نر و ماده از نظر خصوصیات ظاهری کامال متفاوتند. قرقاول نر (با احتساب دم) 58 سانتی متر و قرقاول ماده 06 سانتیمتر طول دارد. در پرنده نر پر و بال بسیار رنگین، سر به رنگ سبز براق با پوست برهنه، دور چشم به رنگ قرمز گلی و گوشپر های کوتاه که آنها را باال نگه می دارد دیده می شود. هم چنین روتنه قرمز گلی با رگه های سیاه موج دار، سینه گلی و زرد با لکه های سیاه پهن تر از روتنه، شکم تیره، بال ها قرمز بلوطی با لکه و رگه های قهوه ای تیره و پای سیخک دار دیده می شود. پرنده ماده کوچکتر و به رنگ قهوه ای خاکستری، گردن بلوطی کم رنگ و حلقه دور چشم سفید نخودی دیده می شود. دم در هر دو جنس بلند است.

چرا پرورش قرقاول

قرقاول یکی از پرندگان وحشی است که سالهاست در کشور های اروپایی و امریکا پرورش آن به عنوان خوراکی لوکس و با ارزش عموما در ایامی خاص مورد استفاده قرار میگیرد. واقعیت این است که گوشت بسیار خوشمزه ی این پرنده طرفداران زیادی دارد و معموالا با قیمتی بیشتر از گوشت کبک عرضه می شود. به نظر میرسد در کشور ما عرضه محدود گوشت قرقاول جوابگوی تقاضای زیاد رستوران ها نیست. ضمن آنکه باب صادرات آن به کشورهای همسایه شمالی مخصوصا آذربایجان و کشور های حاشیه خلیج فارس همیشه باز است. قرقاول از کبک سر سخت تر و مقاوم تر است و پرورش آن مشکل ویژه ای ندارد ولی الزم است رفتار و تکنیک های فنی پرورش آن شناخته شود تا تولیدی ارزشمند و سود آور بدست آید. گوشت نر و ماده ی جوان قرقاول هر دو با کیفیت و مطلوبند و مشتریان خاص خود را دارند. در مقوله ی پرورش قرقاول نوع زینتی آن نیز با ارزش است و عموما با قیمت های بسیار باال عرضه می شود و چنانچه واحد هایی با هدف پرورش و تولید قرقاول زینتی فعالیت نمایند سودی قابل توجه بدست خواهد آمد. برای قرقاول های پرورشی تولید تخمی در حدود 06 تخم در اولین دوره و 118 تخم در دوره های بعدی تخم گذاری به ثبت رسیده است. ولی در کشور ما زاد آوری و تولید جوجه در حد 86 درصد از مجموع تخم های تولیدی است. البته این معضل با تکیه بر دستورات فنی قابل برطرف شدن است. توجه به خصوصیات رفتاری و شناخت این پرنده رمز پرورش آن است. قرقاول نر قلمرو دوست است و در فصل جفت گیری وجود هم جنس خود را تحمل نمی کند. در صورت عدم توجه به این موضوع زاد آوری و نطفه دار شدن تخم های قرقاول ماده کاهش می یابد. در بسیاری از کشور ها قرقاول را برای رها سازی در شکار گاه ها پرورش داده و تکثیر می کنند و از این راه سودی مضاعف بدست می اورند.

در کشور ما ترجیحا کدام پرورش داده می شود؟

پرورش دهنگان قرقاول در کشورما دو گروه هستند. گروه اول پرورش دهندگان قرقاول زینتی بوده که تعداد آن کم و عموما قرقاول های سیلور،گلدن و لیدی را پرورش می دهند. و گروه دوم پرورش دهنگان قرقاول های به اصطلاح گوشتی هستند. ایشان بیشتر قرقاول رینگ نک ) یا گردن حلقه ای یا طوقی( را پرورش می دهند. وزن این نوع قرقاول پرورشی در ایران حدود 066 تا 1066 گرم است) ماده ها کوچکتر و نر ها درشت ترند.( در کشور ما این نژاد فراوان ترین نژاد پرورشی است که به آن قرقاول امریکائی نیز می گویند. از قرار اطالع قرقاول درشت هیکل دیگری نیز وجود دارد که به ان جامبو رینگ نک می گویند. ) این قرقاول هم به قرقاول امریکایی مشهور است( و وزن آن به بیش از 3 کیلو گرم می رسد. یک سویه قرقاول دیگر پرورشی وجود دارد که نقطه نظر خصوصیات وزنی مانند رینگ نک است و به نام قرقاول سفید معروف است ولی احتمال قوی در حد و اندازه ی معنی دار در ایران وجود ندارد.

مزیت های پرورش قرقاول؟

واقعیت این است که گوشت قرقاول از کبک خوشمزه تر و گران قیمت تر است و مقاومت و سرسختی این پرنده در مقابل بیماری ها از کبک بیشتر است. دوره ی پروار بندی و بلوغ فیزیکی کبک و قرقاول تقریبا برابر است) 8/3 الی 0 ماه( . ولی وزن میان دوره قرقاول حدودا سه برابر کبک است. زاد آوری و نطفه دار بودن و یا جوجه تبدیل شدن تخم قرقاول از کبک کمتر است. در مزارع پرورش قرقاول در کشور ما معموال 86 درصد است و لی با اعمال تکنیک های فنی می توان آنرا در حالت مطلوب به 06 درصد هم رسانید. ولی در پرورش کبک کم نیستند واحد هایی که 58 الی 06 درصد از تخم های کبک آنها وارد دستگاه جوجه کشی می شود و به جوجه تبدیل می گردد. به علت محدودیت واحد های پرورش قرقاول گوشتی، گوشت ارزشمند و خوش طعم این پرنده مشتریان خاص خود را دارد. و به عبارت دیگر محصول تولیدی درگیر کاهش تقاضا در بازار نخواهد شد. پرورش قرقاول هم در سیستم بستر و هم در سیستم قفس اجرا می گردد و تولید، تکثیر و پرورش آن با سرمایه ی کم ولی در حد محدود محقق می شود. یکی از مزیت های پرورش قرقاول تحریک پذیری این پرنده از شدت و مدت نور است که بر تخم گذاری ان تاثیر می گذارد. به عبارت دیگر به کمک نور می توان ماده قرقاول های پرورشی را دوباره وادار به تخم گذاری نمود و در سال حداقل دو دوره از این پرنده تخم نطفه دار گرفت.

قرقاول چه تولیداتی دارد؟

گوشت بسیار با کیفیت، پر و تخم خوراکی و کود خالص می تواند محصول اولیه و تخم نطفه دار، جوجه ی یکروزه و قرقاول مولد محصول ثانویه خواهند بود.همانگونه که ذکر شد گوشت قرقاول هم مصرف داخلی دارد و هم مصرف خارجی و معموال بایستی به صورت بسته بندی و فریز شده عرضه شود. مشهور است که چنانچه لاشه ی قرقاول گوشتی را پس از ذبح شدن به مدت 40 ساعت با پر در یخچال نگه داری نموده و سپش پر کنی و آماده کنند کیفیت و تردی گوشت بسیار بهتر می شود. استفاده از پرهای رنگین و زیبای قرقاول نر ریشه ی تاریخی دراد و در حال حاضر از انها در صنایع دستی (قسمتی از لباس خانمها و سایر وسایل) می تواند ارزش افزوده ی آنها را بالا ببرد. زمانی که جمعیت اماکن پروار بندی قرقاول تکمیل شده است. تخم های تولید شده می تواند به صورت تخم نطفه دار و یا جوجه ی یکروزه به فروش برسند و سود قابل توجهی نصیب پرورش دهنده بنمایند. گاهی مشتری خرید قرقاول مولد نیز وجود دارد. بنابراین می توان قرقاول های جوان را به عنوان قرقاول مولد (با ترکیب 8 به 1 یعنی پنج تا شش قرقاول ماده به همراه یک قرقاول نر)با قیمتی مناسب به فروش رسانید. در ضمن واحد جوجه کشی مزرعه می تواند تخم نطفه دار مشتریان انواع طیور را با رعایت موارد بهداشتی به جوجه یکروزه تبدیل نموده و دستمزد قابل توجهی را بدست آورد.

چه تعداد قرقاول را می توانیم در واحد سطح پرورش دهیم؟

پرورش تعداد مجاز قرقاول در واحد سطح ( متر مربع) به عوامل مختلفی بستگی دارد. از مهمترین عوامل سن پرنده می باشد. در سیستم قفس معموال تعداد 3 الی 0 قرقاول ماده ی بالغ به همراه یک قرقاول نر در هر واحد از قفس به عرض 06 طول 06 و ارتفاع 08 سانتیمتر ) با کف شیب دار برای خروج تخم از محدوده ی قفس پرورش می یابند. قفس های پرورش قرقاول معمولا سه طبقه ساخته شده و طبقات با فاصله ی 46 سانتی متر بر روی هم مستقر می شوند. نکته ی مهم در مقوله ی تعداد قرقاول در واحد سطح معضل کانی بالیزم (هم نوع خوری )است. قرقاول را نمی توان به تعداد زیاد و فشرده در واحد سطح نگه داری نمود. آنها وجود یکدیگر راد تحمل نمی کنند و همدیگر را می زنند. اگر در این میان یکی از آنها زخمی شود باید پرنده ی زخمی بالفاصله از میان آنها خارج شود در غیر این صورت آنقدر به محل زخم نوک می زنندتا پرند بیچاره از بین برود و بسیار دیده شده که به جسد او هم رحم نمی کنند و تکه های گوشت و پر پرنده ی تلف شده را نیز می خورند. باید توجه نمود که مشکل به همین جا ختم نمی شود بلکه این معضل به صورت یک عادت بد در گله ی قرقاول ها گسترش یافته و روز به روز بدتر می شود تا جایی که چاره ای نمی ماند مگر آنکه نوک چینی اعمال شود و یا قبل از وقوع کانیبالیزم نور سالن را کم نموده و یا شیشه های پنجره را قرمز رنگ نموده و تراکم را نیز کم کرد.

جایگاه پرورش قرقاول چه خصوصیاتی دارد؟

قرقاول پرورشی را می توان به راحتی در سالن های پرورش مرغ هم نگهداری کرد ولی چنانچه بعضی تکنیک های اختصاصی اعمال شود نتیجه ی پرورش و پروار بندی این پرنده بهتر خواهد شد. یکی از تکنیک های اختصاصی ایجاد گردشگاه در خارج از سالن پرورش است. گردشگاه فضایی است برابر یا اندکی بزرگتر از سطح سالن که دور تا دور و سقف آن بوسیله توری فلزی پوشیده شده است. کف آنرا به ضخامت 16 سانتی متر شن بادامی می ریزند و قرقاول ها این امکان را دارند تا از طریق دریچه هایی از سالن اصلی به این منطقه وراد شوند. در بسیاری از مواقع تغذیه پرندگان هم در فضای گردشگاه اعمال می شود ولی آشیانه های تخم گذاری همیشه در سالن اصلی مستقر می شود. در یک واحد پرورش قرقاول وجود اماکنی مانند انبار دان، سالن های پروار بندی، جوجه داری،واحد جوجه کشی، سالن پرورش پرندگان مولد، انبار تجهیزات و واحد سریدار و دفتر کار الزامی است

چه تجهیزاتی برای پرورش قرقاول لازم است؟

اصوال تمامی تجهیزاتی که برای پرورش مرغ کاربرد دارد برای پرورش قرقاول نیز مورد استفاده قرار می گیرند. تعدای از این تجهیزات متحرک و بعضی نیز ثابت هستند. تجهیزات متحرک عبارتند از دانخوری، آبخوری، آشیانه تخم گذاری، دستگاه مادر مصنوعی، دستگاه جوجه کشی، تراز و سمپاش و الیت متر ور سالن و در جایی مشخص نصب می شوند.عبارتند از هیتر، در صورت نیاز کولر، هواکش، دیمر و تایمر. وسایل دیگری نیز وجود دارند که معموال در واحد پرورش دام و طیور به تعداد محدود مورد نیاز است این وسایل عبارتند از بیل، فرقون، جارو، شیلنگ آب و جارو و ...

قرقاول چه خوراکی مصرف می کند؟

خوراک قرقاول وحشی در طبیعت انواع دانه ها، حشرات، کرم ها و جوانه های گیاهان است و در بعضی از کشور های اروپایی که جمعیت آنها زیاد و قوانین منع شکار حاکم است برای بعضی مزارع کشاورزی آفت محسوب می شوند. این پرنده در خارج از زیستگاه طبیعی خود و در اسارت براساس میل تصمیم انسان تغذیه می شود. اجزائ تشکیل دهنده ی خوراک قرقاول در مزارع پرورشی تقریبا همان اقالمی است که برای مرغ استفاده می شود این اقالم عبارتند از سویا، ذرت، گندم، پودر ماهی، پودر گوشت، اسید امینه ضروری، صدف، نمک، روغن و مکمل های معدنی و ویتامینی. از نطقه نظر ترکیبی جیره ی قرقاول بسیار شبیه جیره بوقلمون است ولی متخصصین علم تغذیه پرندگان با توجه به احتیاجات این پرنده جیره ای نتعدل و باالنس شده می نویسند. این جیره ها با توجه به سن و وضعیت تولید پرنده با یکدیگر فرق دارند. برای جیره آغازین قرقاول (چهار هفته اول)حدود 40 درصد پروتئین و 3666 کیلو کالری بر کیلو گرم اجتناب ناپذیر است ولی در دوره ی رشدمیتوان جیره ای با 10 درصد پروتئین و دوره ی تخم گذاری با 18 درصد پروتئین این پرنده را پرورش داد. قرقاول چه مقدار خوراک مصرف میکند؟ مقدار خوراکی که قرقاول مصرف می کند به سن دمای محیط، تولید و فعالیت پرنده بستگی دارد . قرقاولی که در سنین پایین و در حال رشد است برای افزایش وزن نیاز به خوراک بیشتر و با کیفیت تری دارد. قرقاول بالغی که تخم تولید می کند نیاز به خوراک بیشتری دارد. اگر دمای محیط سردتر از دمای آسایش پرنده باشد قرقاول برای گرم کردن بدن خود خوراک بیشتری مصرف نموده تا آنرا به انرژی گرمایی تبدیل نماید. قرقاولی که در سیستم بستر نگه داری شده در گردشگاه حرکت و پرواز می نماید نسبت به پرنده ای که در قفس است خوراک بیشتری مصرف میکند. بطور کلی و به صورت میانگین یک قرقاول رینگ نک(از انواعیکه که در کشور ما پرورش می یابند) در 8/3 ماهگی به وزن 1666 گرم رسیده و حدود 0666 گرم خوراک مصرف میکند. الزم است در همین سن پرنده به کشتارگاه اعزام می شود زیرا از این به بعد خوراک بیشتری مصرف نموده ولی افزایش وزن قبلی را نخواهد داشت بنابراین زیاد مقرون به صرفه نیست.

ضریب تبدیل خوراک چیست؟

ضریب تبدیل خوراک حاصل تقسیم گرم خوراک مصرف شده بر گرم افزایش وزن در مدت زمانی مشخص است. عدد حاصل هر چه کوچکتر باشد بهتر استضریب تبدیل خوراک مصرفی در قرقاول گوشتی تا 8/3 ماهگی حدود 0 است. بدین معنی که قرقاول تا پایان 8/3 ماهگی با مصرف 0666 گرم دان 1666 گرم افزایش داشته باشد. این عدد برای محاسبه موارد اقتصادی در پرورش قرقاول از یک طرف و پیش بینی و خرید دان از طرف دیگر کاربرد دارد. همانگونه که ذکر شد ضریب تبدیل خوراک در قرقاول در سنین مختلف فرق دارد ضریب تبدیل غذایی در ماه اول 0/4 در ماه دوم 0/4 در ماه سوم 0/3 و در ماه چهارم 8/0 است

در مدیریت پرورش قرقاول به چه نکاتی باید توجه نمود؟

رعایت نکات فنی پرورش مانند توجه به دمای مورد نیاز، تعداد پرنده در واحد سطح، تعداد آبخوری، دانخوری، آشیانه تخم گذاری و سایر وسایل. توجه به خوراک مورد نیاز و فرمول مربوطه از جمله ملزومات پرورش این پرنده می باشد. یکی از مهمترین موارد رفتار قرقاول است.شناسایی رفتار پرندگان و رعایت بعضی نکات در این ارتباط بر تولید اثر مثبت دارد.باید توجه نمود که امکان بروز کانی بالیزم در قرقاول مخصوصا در فصل تولید مثل بسیار باالست و جهت جلوگیری از آن باید تدابیر لازم اندیشیده شود. بهره برداری از تحریک نوری و به تخم آوردن مجدد قرقاول های ماده نیز الزم است. پرورش دهنده باید توجه نماید قطع ناگهانی آب و دان، از کار افتادن وسایل گرما زا نیز استرس زا بوده و بر روند تولید تاثیر منفی دارد.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :

اخـــــبـــار

مدیریت تخم مرغهای قابل جوجه کشی

لطمه بزرگ صادرات جوجه یکروزه به صنعت

تراکم واحدهای طیور در البرز 14 برابر میانگین کشوری است

آشفتگی بازار حمل ونقل به دنبال جنگ اقتصادی

استفاده از هورمون در صنعت طیور توهم است

ایجاد بازار رقابت برای واکسن‌های تولید داخل

60 درصد واحدهای دامی تعطیل است

خودکفایی 57 درصدی سیستان و بلوچستان در تولید گوشت مرغ

دامداران دغدغه کمبود دارو نداشته باشند

به خاطر خوش‌آمد دل مسئولان از جیب هزینه نمی‌کنیم

عدم ثبات قیمت‌ها عامل ضرر و زیان مرغداران

کسری 1200 تن تخم‌مرغ در همدان

خبری ازتصویب نرخ جدیدمرغ نیست

معرفی ١٠ شرکت خوراک دام برتر آمریکای جنوبی

تخم‌مرغ‌های ترکیه‌ای در راه ایران

هیچ موردی از آنفلوآنزای پرندگان در ایلام مشاهده نشده است

ممنوعیت صادرات مرغ فقط ۴ روز دوام آورد

واردات تخم مرغ راهکار مناسبی برای تنظیم بازار نیست

مرغ ممنوع الخروج شد

معدوم سازی 660 هزار پرنده مرغ تخم گذار در استان اصفهان