برگـزیـده ها

دستگاه جوجه کشی 10 تایی

دستگاه جوجه کشی 24 تایی

دستگاه جوجه کشی 30 تایی

دستگاه جوجه کشی 48 تایی

دستگاه جوجه کشی 84 تایی

دستگاه جوجه کشی 126 تایی

دستگاه جوجه کشی 168 تایی

دستگاه جوجه کشی 210 تایی

دستگاه جوجه کشی420 تایی

دستگاه جوجه کشی 588 تایی

دستگاه جوجه کشی 1008 تایی

دستگاه جوجه کشی 2016 تایی

دستگاه جوجه کشی 4000تایی

دستگاه خردکن مرغ صنعتی اتوماتیک

دستگاه بالابر مرغداری صنعتی اتوماتیک

دستگاه جوجه کشی خانگی اتوماتیک و ارزان قیمت

دستگاه نطفه سنج

دستگاه آسیاب مرغداری صنعتی اتوماتیک

دستگاه میکسر مرغداری اتوماتیک

دستگاه قیف سربری

تخم نطفه دار طوطی و گونه های مختلف آن

تخم نطفه دار تضمینی شترمرغ

تخم نطفه دار طوطی کاسکوی سخنگو

تخم نطفه دار اردک

لانه های چوبی پرورش و نگهداری مرغ و خروس

قفس مخصوص پرورش و نگهداری بلدرچین

تخم نطفه دار طاووس

سم مگس کش آجیتا

دستگاه مرغ مادر مصنوعی هوشمند

تخم نطفه دار مرغ و خروس لاری

تخم نطفه دار کبک

تخم نطفه دار مرغ و خروس کوشین

تخم نطفه دار مرغ و خروس مینیاتوری یا سبرایت

تخم نطفه دار مرغ لهستانی

تخم نطفه دار مرغ و خروس کوتوله

تخم نطفه دار مرغ و خروس برهما

تخم نطفه دار مرغ و خروس نژاد سلطان

دستگاه پرکن مرغ و بوقلمون پلاستیکی

تخم نطفه دار مرغ و خروس نژاد ارمنی

تخم نطفه دار خروس نژاد فونیکس

تخم نطفه دار بلدرچین

تخم نطفه دار نژاد کاب گوشتی

تخم نطفه دار نژاد آرین گوشتی

تخم نطفه دار308راس گوشتی

دستگاه پرکن مرغ|بلدرچین|بوقلمون

تخم نطفه دار مرغ گوشتی نژاد راس

تخم نطفه دار مرغ نژاد دو رگه جهادی تخم گذار

تخم نطفه دار بوقلمون

تخم نطفه دار قرقاول

تخم نطفه دار غاز محلی اوکراینی

پرورش جوجه های گوشتی

10 / 10
از 1 کاربر
مديريت تنش گرمايي در جوجه هاي گوشتي

دماهاي بالاي پرورش ، موجب افزايش تلفات در مزارع طيور گوشتي مي شود كه همراه شدن اين شرايط با رطوبت نسبي بالا ، مي تواند اثرات بدتري در پي داشته باشد. تنش گرمايي ، بر آرامش پنده تاثير گذاشته كه اين امر ، به كاهش بازدهي توليد منجر مي گردد. به هنگام بروز تنش گرمايي ، جوجه هاي گوشتي براي مقابله با مرگ ، كه در اثر تلاش بي وقفه پرنده براي خارج كردن حرارت اضافي بدن رخ مي دهد ، ناچار به تحمل فعاليت زياد براي تنظيم گرمايي به منظور سازگار شدن با شرايط گرم هستند. بنابراين در چنين شرايطي، اغلب تمامي توانمندي هاي ژنيتيكي جوجه هاي گوشتي در توليد محصول ، نمايان نمي شود. 

 

 

مديريت دما و کنترل آمونياک در اوائل دوره پرورش جوجه های گوشتی

مديريت دما و كنترل توليد آمونياك در ده تا چهارده روز اوايل پرورش جوجه گوشتي بسيار اهميت  دارد. اگر در اين دوره به دليل گرمادهی ضعيف جوجه ها آسيب ببينند سرعت رشد کاهش يافته و ضريب تبديل غذايي در طول دوره پرورش افزايش خواهد يافت. اين افزايش در ضريب تبديل در اين دوره را نمی توان تا آخر دوره جبران کرد.


 
تاثير مدت تغذيه جيره آغازين - پاياني (رشد) و سطح ليزين جيره بر عملكرد توليدي جوجه هاي گوشتي
اين تحقيق به منظور تعيين اثر سطوح مختلف اسيد آمينه ليزين و زمان تغذيه جيره آغازين و پاياني بر عملكرد جوجه هاي گوشتي در يك آزمايش فاكتوريل 2*2*2 در قالب كاملا تصادفي انجام شد. فاكتور اول ، مدت تغذيه جيره آغازين، فاكتور دوم ، مدت تغذيه جيره پاياني و فاكتور سوم ، سطح ليزين جيره بود. به هر يك از تيمارهاي آزمايش چهار گروه 16 قطعه اي اختصاص يافت. براي اين منظور تعداد 512 قطعه جوجه خروس گوشتي سويه راس 308 ، براي 49 روز بر روي بستر پرورش يافت و عملكرد توليدي آنها در دوره 0 تا 42 و 0 تا 49 روزگي مورد بررسي قرار گرفت . در دوره 0 تا 42 روزگي زمان تغذيه جيره آغازين بر افزايش وزن ، پروتئين مصرفي و بازده پروتئين مصرفي اثر معني داري نداشت ولي باعث افزايش مصرف خوراك، ضريب تبديل خوراك ، انرژي مصرفي و بازده انرژي شد. زمان تغذيه جيره پاياني بر عملكرد جوجه ها اثر معني داري نداشت. افزايش سطح ليزين باعث افزايش وزن زنده و كاهش هزينه هر كيلوگرم گوشت توليدي گرديد. ولي بر ديگر فراسنجه هاي آزمايش اثر معني داري نداشت. همچنين كاهش زمان تغذيه جيره آغازين به 14 روز اثر معني داري بر فراسنجه هاي آزمايش در دوره تا 49 روزگينداشت. ولي شروع زود هنگام تغذيه جيره پاياني در 35 روزگي باعث بهبود پروتئين مصرفي و راندمان پروتئين و هزينه خوراك مصرفي شد. افزودن سطح اسيد آمينه ليزين جيره به مقدار 115 درصد ، توصيه انجمن ملي تحقيقات، باعث افزايش وزن جوجه ها در دوره 0 تا 49 روزگي شد ولي بر ديگر فراسنجه ها تاثير معني داري نداشت. افزودن ليزين به مقدار 115 درصد توصيه شده سبب بهبود وزن لاشه شد، در صورتي كه بر ساير تركيبات لاشه تاثير معني داري نداشت.
 
 
اثرات تغذيه در كيفيت مرغ گوشتي
در حال حاضر تحقيقات در علوم طيور عمدتاٌ بر روي ارتقاي كارايي و تركيب بدن طيور متمركز شده است. هر چند كه پيشرفت‌هاي حاصل اغلب به دنبال انتخابهاي ژنتيكي بوده‌اند ولي نقش عوامل تغذيه‌اي نيز در اين ميان حائز اهميت مي‌باشد. علاوه بر اين، تغذيه تاثير به‌سزايي بر روي خصوصيات كيفي گوشت مرغ دارد. در اين مقاله به گوناگوني‌هاي احتمالي كيفيت مرغ گوشتي در ارتباط با عوامل تغذيه‌اي اشاره شده است.
 
هضم نشاسته با سرعت كند در تغذیه جوجه های گوشتی

 شايد متخصصان تغذيه طيور، در جيره نويسي براي جوجه هاي گوشتي ، نيازمند بازنگري مجددي در رابطه با نحوه و چگونگي ارزيابي منابع اصلي تامين كننده انرژي جيره هاي غذايي باشند. هر چند متخصصان تغذيه طيور براي دستيابي به منافع اقتصادي مورد انتظار ، استفاده از مواد مغذي با قابليت هضم سريع را همواره توصيه مي نمايند واين مطلب به صورت يك عقيده متدوال براي بسياري از مرغداران پذيرفته شده است .اما آزمايشات انجام شده در هلند پيشنهاد كرده است كه احتمالا بين سرعت تجزيه پذيري پايين نشاسته در دستگاه گوارش و بهبود عملكرد جوجه هاي گوشتي ارتباط نزديكي وجود دارد.

 
ايجاد جوجه هاي گوشتي نر بيشتر به كمك عصاره سير

 تزريق عصاره سير به جنين جوجه ها در مراحل اوليه تكامل سبب افزايش جمعيت جوجه هاي گوشتي نر در طي آزمايش انجام شده در خاورميانه گرديده است .

از آنجايي كه جوجه هاي گوشتي نر نسبت به جوجه هاي گوشتي ماده سريع تر رشد ميكنند و ضريب تبديل پائين تري دارند ، تعجب آور نيست كه كوشش هايي جهت افزيش جمعيت جوجه هاي نر هچ شده صورت گيرد . محققين اثرات نسبي عصاره سير و چندين محرك گياهي ديگر را در تغيير جنسيت جوجه ها مورد مقايسه قرار دادند . محرك هاي گياهي در هفته هاي ابتدايي سبب رشد غدد بيضوي در جوجه هاي گوشتي جنس ماده شده اند .
تخم مرغها توسط يكي از تركيبات محرك كننده ( و نيز آب مقطر به عنوان گروه شاهد ) در سن 5 روزگي تلقيح شدند و هنگام جوجه آوري ، جوجه هاي حاصله تعيين جنسيت شدند و تا سن 8 هفتگي پرورش داده شدند . نسبت جنس نر به ماده در گروه كنترل 1/1 به 1 بود كه به طور مشخص كمتر از ساير گروه اي آزمايشي بود . عصاره سير سبب ايجاد نسبت 6/2 به 1 گرديد كه در هنگام استفاده از محرك هاي گياهي ديگر اين نسبت تا 5 به 1 افزايش يافت . در اين گروهها هيچگونه تغييري در اندام يا عملكرد جوجه هاي گوشتي تا سن 8 هفتگي مشاهده نشد. 

تغذيه سنين ابتدايي جوجه گوشتي                                           

تغذيه جوجه پس از خروج از تخم تاثير زيادي بر عملکرد گله در پايان دوره پرورش دارد به عبارت ديگر اگر شروع پرورش گله اي با تغذيه و مديريت مناسب و صحيح توام باشد نه تنها گله اي يکنواخت از نظر وزني توليد مي شود بلکه عملکرد آن از نظر ضريب تبديل غذايي و ميزان تلفات نيز بهينه خواهد شد لذا براي موفقيت در اين امر رعايت اصول تغذيه و مديريت به ويژه در هفته اول پرورش از اهميت ويژه اي برخوردار است حال سوال مطرح اين است که اصول صحيح تغذيه در 48 ساعت اول پرورش کدام است ؟ 

يکنواختي جوجه هاي گوشتي

هدف پرورش دهنده جوجه گوشتي توليد گله اي يکنواخت و خوب رشد يافته با کمترين هزينه ممکن مي باشد دراين معادله يکنواختي گله نقش مهمي در دست يابي به بالاترين سود ايفا مينمايد اغلب مرغداران گلايه دارند که 20 درصد گله آنها تنها 4/1 کيلوگرم وزن داشته حال آنکه 80 درصد آنها 8/1 کيلوگرم مي باشند تحت اين شرايط مرغداري که داراي گله اي شامل 1000 پرنده است 80 کيلوگرم وزن زنده را از دست مي دهد .

 
اهميت آب و رطوبت در پرورش جوجه گوشتي

پرندگان از مهر داران خونگرم هستند که در سير تکاملي از خزندگان منشا گرفته اند يکي از مواد اصلي تشکيل دهنده ي بدن پرندگان آب مي باشد آب حساسترين ماده مغذي و بزرگترين جز سازنده بدن بوده و حدود 70 درصد از کل بدن را تکسيل مي دهدکه از اين ميزان حدود 70 درصد از داخل سلولي و 30 درصد به صورت مايع خارج سلولي مي باشد و اين رابطه بايد تعادلي باشد و اختلاف بيش از حد باعث اختلال در کل متابوليسم بدن مي گردد . هنگامي که جوجه از تخم خارج مي شود داخل دستگاه هچري ، حدود 70 درصد رطوبت در اختيار دارد هنگام بار زدن جوجه ها جدا کردن و قرار گرفتن آنها در جعبه هاي حمل اين ميزان رطوبت کاهش چشم گيري دارد و هنگام ورود به داخل سالن با توجه به فضاي باز سالن و شرايط آب و هوايي منطقه ميزان رطوبت نسبت به هچري بسيار اختلاف دارد . بنابراين بايد شرايطي را فراهم آورد که جوجه ها از نظر ژنتيکي بتوانند خود را با محيط جديد وفق دهند زيرا اشتها در هفته اول از اهميت خاصي برخوردار است و حاکي از سلامت جوجه مي باشد به همين منظور رعايت کردن موارد ذيل از اهميت خاصي برخوردار است .
1-دسترسي به آب آشاميدني در طول 24 ساعت شبانه روز بايد فراهم گردد .
2-براي چهار روز اول دوره پرورش ، آبخوري اضافي بايد در نظر گرفته شود .
3-ميزان آب مصرفي را بايستي به طور مرتب به صورت دستي و يا بوسيله کنتور اندازه گيري نمود با مشاهده ي تغييرات ناگهاني در مقدار مصرف آب مي توان مشکوک به بيماري شد .
4-با بالا رفتن دما حدود 5/6 در صد افزايش آب به ازاي هر يک در جه بالاتر از 21 درجه سانتي گراد در نظر گرفته شود وقتي هواگرم مي شود ظرفيت آن در حفظ رطوبت افزايش پيدا مي کند بنابراين وقتي درجه حرارت هوا افزايش مي يابد رطوبت نسبي کاهش يافته وجوجه ها در سن پايين و هفته اول با کمبود روطوبت روبرو مي شوند زيرا منابع دفع رطوبت از طيور از بازدم و همچنين مدفوع مي باشد براي رفع اين مشکل مي توان از مه پاش و يا با اسپري کردن آب به ديواره ها رطوبت را به حد استاندارد رساند بهتر است در فصول گرم سال محل اسقرار جوجه ها در وسط سالن بوده و کف سالن ديوارها ودرهر دوطرف را به وسيله اسپري خيس کرد و در فصول سرد سالن يک طرف سالن را محفوظ کرده و به وسيله اسپري و يا با قراردادن آب بر روي شعله و بخار حاصل اين کمبود را جبران نمائيد .
5-قبل از ورود جوجه به سالن بايد آبخوري ها پر باشند و بهترين دماي آب براي روزهاي اول حداقل 15 درجه سانتي گراد وحداکثر 22 درجه سانتي گراد مي باشد با بزرگ شدن و افزايش سن جوجه هاي گوشتي اين حساسيت کمتر خواهد شد .
6-کيفيت آب در برگيرنده تمام عوامل موجود در آب است که بر توليد گله موثر بوده و بايد کاملا مورد توجه قرار گيرد چه ازنظر تراکم املاح و چه از نظر آلودگي ميکروبي بنابراين لازم است قبل از جوجه ريزي کيفيت آب مدام مورد سنجش قرار گيرد . در مناطق خاصي آب انقدر شور است که توليد و کيفيت گله را شديدا کاهش مي دهد دراين مواقع ممکن است حذف مقداري از نمک جيره لازم باشد وجود هرگونه آلودگي ميکروبي در آب نشان دهنده ورود آب هاي سطحي به منبع آب است .

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :

اخـــــبـــار

جوجه ریزی در مرغداری های آذربایجان شرقی افزایش یافت

هیچ نگرانی بابت تامین گوشت مرغ وجود ندارد

با واردات مرغ مخالفیم

تولیدات مرغداری مکزیک در سال 19-2018 میلادی رو به افزایش است

دامپروری کرمان در مرز بحران

چشم اندازی بهتر به صنعت مرغداری جهان

رانت خواری‌ها مانع توزیع ارز برای واردات نهاده‌های دامی شده است

واکنش منفی تشکل ها به عاملیت توزیع نهاده ها توسط جهادکشاورزی

واردات ۶۰۰ هزار تن خوراک دام به ایران

الزام واردکنندگان داروهای دامی به عرضه داروها با قیمت تکلیفی

روزانه ۲۲۰ تن مرغ در مازندران توزیع می شود

رانت خواری‌ها مانع توزیع ارز برای واردات نهاده‌های دامی شده است

مرغ وارداتی برای تنظیم بازار طی روز‌های آینده می‌رسد

ضرورت بهینه‌سازی استقرار واحدهای مرغداری در نقاط مختلف کشور

خروج مرغ از استان اردبیل ممنوع شد

راهکار جلوگیری از التهابات بازار محصولات دامی

افزایش سهمیه مرغ گرم در استان تهران

انتقاد حجتی از بازار سیاه مرغ

زنجان مشکلی در تولید و توزیع گوشت گرم مرغ ندارد

خراسان خواستار صادرات تخم مرغ