مقـــالات

انتخاب دستگاه جوجه کشی خوب

پرورش شتر مرغ

تاریخچه پرورش شترمرغ

بایدها و نبایدهایی در جوجه کشی تخم های نطفه دار

مروری بر عوامل مؤثر بر کیفیت پوسته و کیفیت داخلی تخم مرغ

شناخت رنگ زرده تخم مرغ ها

استفاده از مکمل ها در ترکیب جیره غذایی طیور

آموزش نظافت و رعایت بهداشت در قفس پرورش طیور

ذخیره تخم ها و مراقبت از آنان قبل از جوجه کشی

نقش مواد معدنی در جیره غذایی طیور

محتویات جیره غذایی مناسب برای جوجه مرغ و بلدرچین و دیگر ماکیان

تخم مرغ را بهتر بشناسید - وراثت تخم مرغ

مشکلات پرورش گله گوشتی و علل آن ها

شناسایی کیفیت محتوای داخل تخم مرغ خوراکی

آموزش جلوگیری از شکستن تخم مرغ ها در هنگام جمع آوری

قفس هایی که میتوان در دوران پرورش جوجه استفاده کرد

مواردی که در ساخت قفس پرورش جوجه باید رعایت شوند

مواردی که در دوران رشد جوجه ها باید رعایت شوند را بیاموزید

اصول آب دادن به جوجه ها

تخم مرغ نطفه دار استاندارد جوجه کشی چگونه تامین میشود؟

وزن جوجه ها در دوران رشد چقدر است؟

10 / 10
از 1 کاربر

نکاتی در مورد وزن بدن جوجه ها در زمان بلوغ جنسی که حتما باید بدانید!

 عملا همه پرورش دهندگان مرغ مادر در مورد هر گونه پولت های نژاد تخمگذار تجاری یک وزن معمول را منتشر می نمایند. شواهد دال بر آنند که اگر به این وزن های داده شده برسیم، میزان تولید تخم مرغ هم بیشتر خواهد شد. گله هایی که خیلی سبک تر و یا خیلی سنگین تر و یا خیلی سنگین تر از ارقام منتشر شده باشند نمی توانند تولید زیادی داشته باشند.

 عوامل موثر بر وزن بدن:

وزن بدن:

 عوامل موثر بر وزن بدن جوجه

 جوجه هایی که در یک روزگی سنگین تر باشند در سن 18-12 هفتگی پولت های سنگین تر گله را تشکیل می دهند، ولی در سنین دیگر این ارتباط ناچیز است

در سنین 20 و 21 هفتگی عواملی به غیر از وزن جوجه در یک روزگی تاثیر خود را بر وزن نشان می دهند و تنوع وزن بدن در این سن ربطی به وزن سن یک روزگی نخواهد داشت. به هرحال یکنواختی وزن بدن پولت ها در سن بلوغ جنسی ارتباط نزدیکی به یکنواختی وزن جوجه ها در سن یک روزگی دارد.

 جدول استانداردهای وزن بدن (برحسب کیلوگرم) پولت های در حال رشد نژاد تخمگذار

سن هفته

لگهورن استاندارد

مرغ

1

065/0

13/00

2

121/0

18/0

3

186/0

27/0

4

262/0

36/0

5

335/0

46/0

6

437/0

59/0

7

513/0

68/0

8

593/0

77/0

9

671/0

86/0

10

754/0

95/0

11

828/0

04/1

12

904/0

14/1

13

968/0

23/1

14

030/1

32/1

15

092/1

36/1

16

157/0

45/1

17

216/1

50/1

18

259/1

54/1

19

311/1

64/1

20

362/1

68/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاثیر فصل بر وزن بدن:

 تاثیر فصل بر وزن بدن جوجه

 غالبا حداکثر وزنی که توسط پرورش دهندگان گله مادر برای پولت ها ذکر می گردد در مورد آنهایی است که در ماه های خنک سال رشد نمایند، ولی برخی از پرورش دهندگان نیز وزن متوسطی را برای رشد در تمام فصول سال پیشنهاد می نمایند، مرغ های لگهورنی که در فصل پاییز از تخم خارج می شوند و در ماه های خنک سال رشد می کنند 10 درصد بیش از مرغ هایی که در فصول گرم سال رشد کنند سنگین تر خواهد بود

اگرچه بعضی از پرورش دهندگان به منظور کاهش وزن پولت ها در زمان بلوغ روش تغذیه با محدودیت غذایی را در فصول خنک سال توصیه می کنند، ولی در فصول گرما مشکل بیشتر است که باید تغذیه کافی مرغ ها و رسیدن وزن آنها به بیش از وزن توصیه شده در زمان بلوغ هدف قرار گیرد.

 وقتی گله دوران رشد را در سالن های بسته می گذرانند اغلب مشکلات مربوط به رشد پولت ها در فصل تابستان را می توان به شکلی حل نمود. در اولین مرحله طول نور روزانه را می توان کنترل کرد

همچنین اگر سالن به وسیله هواکش و پوشال مرطوب خنک می گردد می توان دما را کاهش داد که این کار عملا در وزن بدن سنین 20 تا 21 هفتگی تاثیر خواهد گذاشت، ولی برای افزایش وزن اکثر گله هایی که در سالن باز پرورش داده می شوند اقدامات ناچیزی را می توان به انجام رسانید و تنها می توان اقداماتی در جهت افزایش مصرف دان آنان صورت داد.

 توزین طیور باید به طور هفتگی انجام و ثبت گردد:

توزین طیور باید به طور هفتگی انجام و ثبت گردد

 توصیه پرورش دهنگان گله مادر در مورد وزن معمول در سن 20 تا 21 هفتگی را نه تنها در مورد انواع مرغ ها باید هدف قرار داد، بلکه توزین در تمام دوره رشد نیز باید به طور هفتگی انجام شود

این عمل اهمیت خاصی دارد، چون برای این که در زمان بلوغ وزن معینی به دست آید لازم است که افزایش وزن هفتگی را بر اساس یک فرمول خاص بتوانیم محسابه کنیم. در اغلب موارد مرغدار انتظار دارد که در آخرین مراحل دوران رشد هماهنگی وزن گله را حفظ کند.

 

اگر پرندگان سبک وزن باشند و جیره غذایی بدون محدودیت در اختیارشان باشد، هیچ گاه نمی توان با افزودن مصرف غذا در یک دوره کوتاه این سبکی وزن را جبران نمود و اگر مرغ ها وزن شان بیش از مقدار معمول باشد کاهش اضافی دان مورد استفاده آنها به منظور کاهش سریع وزن شان در زمانی کوتاه ممکن است زیان آور بوده و منجر به استرس و افزایش تلفات گردد

به طور معمول می توان مشکلات سبکی وزن را با افزایش میزان پروتئین و انرژی جیره، کاهش دما، تراکم کمتر و انجام عمل نوک سوزی در سنین پایین تر حل نمود.

 مقدار تغییر در مصرف غذا:

 برای این که از هماهنگی وزنی خیلی سریع اجتناب ورزیم باید از قواعد راهنما پیروی کنیم.

 قاعده عملی:

 مقدار تغییر در مصرف غذا

 برای کاهش یا افزایش هر 1 درصد وزن بدن در هفته، باید کاهش یا افزایش دان در حد 1 درصد رعایت گردد.

 مثال:

 اگر وزن توصیه شده در سن 11 هفتگی 907 گرم باشد و متوسط وزن گله در این سن 953 گرم گردد، طیور در حدود 5 درصد افزایش وزن دارند و باید در حدود 5 درصد از دان آنها کاسته شود.

 یکنواختی پولت ها در حال رشد:

یکنواختی پولت ها در حال رشد

یکنواختی ژنتیکی طیور یک گله نشان دهنده افزایش هموزیگوسیتی در آن گله است. انتخاب دقیق در گله مادر و زیاد بودن اختلاط داخل نژادی باعث این افزایش می شود. یکنواختی گله در سویه های متفاوت طیور مختلف است، ولی همچنین این مسئله بستگی به نوع مدیریت گله نیز دارد. تراکم زیاد، استرس، سن، تغذیه، مرگ و میر و مواردی از این قبیل در یکنواختی طیور گله موثرند

درصدی از پرندگان یک گله که در محدوده 10 درصد از وزن متوسط گله باشند به عنوان میزان یکنواختی یک گله اندازه گیری می شود. جدول زیر یک کارت مخصوص ثبت درجات یکنواختی را در مورد پولت هایی از گله که از وزن متوسط کل گله انحراف یافته اند نشان می دهد.

 درصد پولت هایی که وزن شان در محدوده 10 درصد از وزن متوسط گله است

درجه بندی

درصد پولت هایی که در محدوده 10 درصد از وزن متوسط گله هستند

بسیار عالی

91 و بیش از آن

عالی

90-84

خوب

83-77

متوسط

76-70

نسبتا متوسط

69-63

بد

62-56

بسیار بد

55 و کمتر از آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغییرات یکنواختی گله:

یکی از بهترین شاخص های نمایانگر کیفیت پولت های یک گله، یکنواختی در گله است. هرچه یکنواختی در یک گله بهتر باشد تولید تخم مرغ در آینده بهتر خواهد بود. به هر حال به خاطر عواملی که بعدا توضیح داده خواهند شد، درجه بندی یک گله ممکن است دستخوش تغییراتی می شود که عوامل تغییر دهنده قبلا ذکر گردیده است

بنابراین درصدهای جدول با توجه به این عوامل تنظیم گشته است. فواصل وزنی ترازو در درصد پولت هایی که از محدوده 10 درصد وزن متوسط گله خارج می شوند تاثیر خواهد داشت، هرچه این فواصل بیشتر باشد درصد یکنواختی پرندگان هم بیشتر می شود، این مطلب به وضوح در مثال زیر مشخص شده است:

فواصل وزنی ترازو

درصد پرندگانی که در محدوده 10 درصد از وزن متوسط کل گله می باشند

5 گرم

68درصد

28گرم

73درصد

45گرم

78درصد

 

 

 

 

 

 

 

 به این دلیل نباید درصد هماهنگی به دست آمده از ترازوهای با فواصل وزنی مختلف را با یکدیگر مقایسه نمود. گله های سالم در سن 18 هفتگی بیش از سنین بالاتر یا پایین تر دارای یکنواختی هستند، ولی گله های تحت استرس یکنواختی خود را از دست می دهند. 

هرچه استرس طولانی تر باشد این عدم هماهنگی بیشتر است. بنابراین در اغلب موارد گله های جوان تر یکنواختی بهتری دارند و با افزایش سن این یکنواختی را از دست می دهند. بلوغ جنسی بر روی یکنواختی گله اثر می گذارد. پولت هایی که شروع به تخمگذاری می کنند وزن شان زیاد می شود.

 چون تمام پولت ها در یک سن به بلوغ جنسی نمی رسند، یکنواختی گله در این سنین خیلی متنوع خواهد شد و ارقامی که در مورد یکنواختی گله در این سنین بدست می آیند از ارزش کمتری برخوردارند

به این ترتیب درصد پرندگانی که وزن شان کمتر از وزن متوسط گله است با درصد پرندگانی که وزن شان بیش از وزن متوسط گله است مشابه خواهد بود. ولی هر گونه استرس در یک گروه منجر به انحراف منحنی می گردد، زیرا پولت های بیشتری سبک وزن خواهند شد و از تعداد پولت های سنگین وزن کاسته می شود.

 وضعیت اندام های مختلف:

 وضعیت اندام های مختلف جوجه ها

در گذشته معمولی ترین روش ارزیابی کیفیت پولت، وزن کشی آن بود، در حالی که طی سال های اخیر، وضعیت اندام های مختلف به عنوان یکی از مهم ترین راه های ارزیابی مطرح شده است

برای این منظور اندازه گیری ساق پا در نمونه های موجود از سن 4 هفتگی آغاز و به طیور یک هفته در میان تا مرحله سن بلوغ ادامه می یابد. از آنجایی که عملا اسکلت بدن تا سن 10 هفتگی به طور کامل شکل می گیرد، می توان از این روش به عنوان روش مناسب ارزیابی پولت در سنین اولیه نام برد.

 درصد پولت های لگهورن استاندارد در هر گروه بندی در سن بلوغ جنسی

(وزن متوسط گله 36/1 کیلوگرم)

 

درصد پولت هایی که حدود 10 درصد وزن متوسط کل گله می باشند

گروه های وزنی

(کیلوگرم)

91 درصد

90-

83-

76-

69-

62-

55درصدو

و بیشتر

84درصد

77درصد

70درصد

63

56درصد

کمتر

خیلی عالی

عالی

خوب

متوسط

نسبتا متوسط

بد

خیلی بد

78/1 و بیشتر

__

__

25/0

5/0

25/1

0/2

75/2

77/1-65/1

25/0

75/0

25/1

5/2

75/3

0/5

25/6

63/1-51/1

75/2

75/6

5/8

5/10

0/12

5/13

0/15

50/1-37/1

47/0

43/5

40/0

36/5

23/0

29/5

26/0

36/1-24/1

47/0

43/5

40/0

36/5

23/0

29/5

26/0

23/1-10/1

2/75

6/75

8/5

10/5

12/0

13/5

15/0

09/1-97/0

0/25

0/75

1/25

2/5

3/75

5/0

6/25

96% و کمتر

--

--

0/25

0/5

1/25

2/0

2/75

توازن با ترازویی که فواصل وزنی 28 گرم یا کمتر را نشان میدهد انجام گرفته است.

 

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :

انتخاب دستگاه جوجه کشی خوب

پرورش شتر مرغ

تاریخچه پرورش شترمرغ

6 نکته کلیدی موفقیت در جوجه کشی بوقلمون

بایدها و نبایدهایی در جوجه کشی تخم های نطفه دار

مروری بر فاکتورهای مؤثر در نطفه داری و قابلیت جوجه درآوری تخم های جوجه کشی

مروری بر عوامل مؤثر بر کیفیت پوسته و کیفیت داخلی تخم مرغ

اهمیت ضدعفونی دستگاه های جوجه کشی و انواع ضدعفونی کننده ها

شناخت رنگ زرده تخم مرغ ها

فاکتورهای مهم جهت پرورش موفق جوجه های گوشتی

استفاده از مکمل ها در ترکیب جیره غذایی طیور

آموزش مراقبت و نگهداری از طیور در سرما و فصل زمستان

آموزش نظافت و رعایت بهداشت در قفس پرورش طیور

جلوگیری از دسترسی شکارچیان به گله طیور

ذخیره تخم ها و مراقبت از آنان قبل از جوجه کشی

شرایط زیستی مناسب برای جوجه قرقاول های تازه به دنیا آمده

نقش مواد معدنی در جیره غذایی طیور

عوارض کمبود ویتامین ها در جیره غذایی طیور

محتویات جیره غذایی مناسب برای جوجه مرغ و بلدرچین و دیگر ماکیان

اندام های هضم غذا در بدن طیور

مطالب کاربردی