نکات مهم که به هنگام فروش پرندگان باید رعایت گردند

10 / 10
از 1 کاربر

9 نکته بسیار مهم هنگام عرضه پرندگان به بازار که حتما باید بدانید

 1.حذف آب و دان پیش از گرفتن پرندگان برای عرضه به بازار

درست پیش از عرضه گله گوشتی به بازار باید دان را به نحوی حذف نمود که محتویات دستگاه گوارش به حداقل کاهش یابد و مسئله آلودگی سالمونلایی لاشه در کشتارگاه بوجود نیاید

ولی اجرای این برنامه باعث کاهش وزن زنده پرنده می گردد و به اصطلاح می گویند پرندگان چروکیده شده اند. چروکیدگی لاشه قبل از آماده سازی آن برای عرضه به بازار احتمالا در دو مرحله رخ می دهد:

1-       در مجتمع پرورش طیور

2-       در فاصله انتقال گله از مجتمع پرورش به کشتارگاه، کل طول مدت این دو دوره باید بین 9 - 8 ساعت باشد.

 2.تغذیه حریصانه طیور در مرحله قبل از برداشت دان از سالن را باید جلوگیری نمود:

 برای پیشگیری از کاهش وزن به علت حذف دان از سالن باید تا قبل از گرفتن طیور آب اضافی در اختیار آنها قرار داده شود

کاهش وزن پرندگان گوشتی زنده در زمان حذف دان و در مسیر حمل آنها تا کشتارگاه بستگی به درجه حرارت و عوامل محیطی دیگر دارد، ولی با این وجود مقادیر تقریبی ذیل قابل بررسی هستند چون لاشه طیور در زمان آماده سازی و انجماد مقداری اضافه وزن کسب می نماید، بنابراین کاهش وزن حاصله لاشه آماده در اثر محرومیت غذایی قبل از کشتار حدود  کاهش وزن واقعی می باشد.

 3.پیشگیری از ضرب دیدگی طیور در مرحله ارسال به بازار:

ضرب دیدگی طیور

حفظ کیفیت طیور تا مرحله ارسال به خط کشتارگاه به اندازه پرورش صحیح طیور حائز اهمیت می باشد. برای گرفتن طیور از سالن و انتقال آنها به کشتارگاه باید دقت زیادی به عمل آید. برای انجام صحیح این کار می توان پیشنهادات ذیل را به مورد اجرا گذاشت.

1-       مصرف سنگریزه حداقل 2 هفته قبل از کشتار حذف گردد.

2-       گرفتن و بارگیری طیور در شب انجام شود.

3-       حدود 2 ساعت قبل از شروع به کار گروه تخلیه طیور مصرف دان حذف گردد.

4-       از ضربه دیدن طیور اجتناب شود.

بعضی ها معتقدند که ضرر ناشی از ضربه دیدن و در نتیجه کاهش کیفیت طیور در هنگام کشتار به اندازه خسارت ناشی از بیماری ها است. مسلما عارضه ضربه دیدن، صدمات اقتصادی بسیار شدیدی به صنعت مرغداری وارد می نماید و تاثیرانگیز است که بدانیم عارضه ضربه دیدن طیور اکثرا در اثر روش غلط گرفتن طیور و بارگیری آنها بوجود می آید.

 4.نکاتی چند در مورد ضربه دیدن پرندگان:

1-       مرغ ها آسان تر از خروس ها ضربه می بینند. به طور معمول، تعداد مرغ های ضربه دیده حدود 2 برابر خروس ها ضربه دیده است.

2-       در هر کدام از جنس ها، هرچه پرنده بزرگ تر و مسن تر باشد، عارضه ضربه پذیری شدیدتر است.

3-       موارد ضرب دیدگی در مورد پرندگانی که در خلال فصول تابستان و پاییز پرورش می یابند حدود 50 درصد بیشتر از پرندگانی است که در فصل زمستان و بهار پرورش داده می شوند.

4-       در صورتی که گله گوشتی در شدت نور ضعیف تری پرورش یابند، موارد وقوع ضرب دیدگی کمتر خواهد بود.

5-       تراکم زیاد در دوران پرورش باعث افزایش درصد و شدت ضرب دیدگی می گردد.

6-       استفاده از نور ضعیف در مرحله گرفتن پرندگان باعث کاهش موارد ضرب دیدگی خواهد شد.

7-       اکثر ضربه دیدن ها نتیجه حمل و نقل پرندگان در مراحل ارسال به بازار به اندازه تمام عوامل موثر بر ایجاد عارضه ضربه دیدن دارای اهمیت است.

 5 چند پیشنهاد برای جلوگیری از ضربه دیدن پرندگان:

1-       سعی شود بستر مرطوب نگردد.

2-       گاز آمونیاک کاهش و تهویه سالن افزایش داده شود.

3-       فضای کافی در اختیار هر قطعه پرنده گذارده شود

4-       هنگام بارگیری، در انتقال و تخلیه طیور از قفس دقت بیشتری صورت گیرد.

5-       از هیجان طیور در روز قبل از بارگیری اجتناب گردد زیرا هیجان باعث برخورد شدید طیور با آبخوری و دانخوری شده و موارد ضرب دیدگی افزایش می یابد.

6-       کامیون ها نباید تا قبل از تاریکی هوا به سالن مرغداری نزدیک شوند، زیرا سروصدای شدید کامیون در هنگام روشنایی روز باعث هیجان زدگی پرندگان خواهد شد.

7-       به گروه تخلیه طیور آموزش داده شود تا هنگام گرفتن طیور دقت بیشتری نمایند.

8-       بعد از تاریکی هوا و درست قبل از آغاز گرفتن طیور، کل وسائل موجود در کف سالن باید از سالن خارج گردد.

9-       هنگام بارگیری طیور از لامپ آبی یا قرمز ضعیف استفاده گردد.

10-   افراد نباید در یک زمان تعداد زیادی از طیور را حمل نمایند، زیرا هرچه تعداد طیوری که حمل می کنند بیشتر باشد درصد عارضه ضربه پذیری افزون تر خواهد شد.

11-    طیور با دقت در قفس گذاشته شوند.

12-   قفس ها بعد از بارگیری پرتاب نگردند.

13-   کارگران هنگام تخلیه طیور از قفس باید دقت کافی داشته باشند.

14-   ابتدا علل بروز ضرب دیدگی طیور بررسی گردد، سپس نسبت به تنظیم برنامه جهت جلوگیری از آن اقدام شود.

 6.پرندگان گوشتی غیر قابل مصرف:

اگرچه اکثر مرغ و خروس ها ی گوشتی تولیدی برای مصرف انسان مناسبند، معهذا بعضی نیز مصارف انسانی ندارند. 5/1-1 درصد کل گله گوشتی کشتار شده در حین آماده سازی لاشه، غیرقابل مصرف تشخیص داده می شوند و این درصد در کشتارگاه و مناطق جغرافیایی مختلف است

خسارت ناشی از پرندگان غیرقابل مصرف در فصل زمستان حدود دو برابر فصل تابستان است، بنابراین نوسانات فصلی نیز وجود دارد. موضوع مهم دیگر این است که همیشه کل بدن یک پرنده غیرقابل مصرف نیست بلکه بیشتر اوقات قسمتی از لاشه مصرف انسانی ندارد. در این شرایط فقط آن قسمت از مصرف حذف می گردد به طور مثال می توان بال ضرب دیده را نام برد.

 7.تنزل کیفیت لاشه در طی مراحل آماده سازی

هرگونه کاهشی در درجه کیفیت گله گوشتی کشتار شده به تنزل کیفیت لاشه موسوم است. نیمی از تنول کیفیت لاشه در اثر ضرب دیدگی ایجاد می گردد که حدود  آنها نیز در ناحیه سینه بوجود می آید.

 8.ملاک سوددهی مرغداری گوشتی، لاشه پرکنده است.

همان گونه که میزان لاشه پرکنده برای واحد کشتارگاه اهمیت دارد، برای تولید کننده گله گوشتی نیز دارای اهمیت حیاتی است. بر اساس نرخ فعلی مرغ و خروس گوشتی پرکنده، هر 1درصد افزایش حاصله از پرنده پرکنده در کشتارگاه برابر است با:

28-25 عدد تخم مرغ قابل جوجه کشی به ازاء هر قطئه مرغ مادر

15-13 درصد بهبود در توانایی جوجه درآوری به ازاء هر قطعه مرغ مادر

کاهش مصرف 4/11-1/9 کیلوگرم دان به ازاء هر قطعه مرغ مادر

بهبود ضریب تبدیل غذایی طیور گوشتی به میزان 05/0

 9.نسبت قطعات مختلف مرغ و خروس پرکنده

نوع جنس بر نسبت قطعات مختلف بدن یک مرغ یا خروس پرکنده تاثیر جزئی دارد.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :