آموزش نطافت و شستشوی تخم مرغ های جوجه کشی

10 / 10
از 1 کاربر

4 راه جلوگیری از آلودگی تخم مرغ ها

 پوشش های تخم مرغ و نفوذ باکتریایی

پوشش های طبیعی تخم مرغ از ورود باکتری های سطحی به داخل تخم مرغ و آلودگی جنین جوان و در حال رfشد جلوگیری می نمایند. به ترتیب ابتدا کوتیکول از نفوذ میکروب جلوگیری می کند، ولی چون ضخامت این لایه در تخم مرغ است که از نظر مقاومت در برابر نفوذ باکتری ها بهترین مانع می باشد.

جلوگیری از آلودگی تخم مرغ ها

اگرچه یک تخم مرغ 7/56 گرمی در حدود 8000 منفذ باز دارد، ولی اغلب آنها آنقدر ریزند که باکتری ها نمی توانند از آن طریق نفوذ کنند. درصد ناچیزی از این منافذ بزرگ و بدشکل هستند و قطر آنها چندین برابر اندازه یک باکتری است

از طریق اینها صدها ارگانیسم عبور می نمایند و به غشاهای داخلی می رسند. معمولا ارگانیسم ها به راحتی از منافذ بدشکل عبور می کنند و خیلی از آنها تا بیش از 3 هفته قبل از عبور از غشاهای داخلی در داخل منافذ زنده و فعال می مانند.

 ساتر و پترسون نشان دادند که ضخامت پوسته تاثیر مهمی بر روی توانایی باکتری در عبور از طریق پوسته تخم مرغ دارد. چون وزن مخصوص تخم مرغ ارتباط مستقیمی با ضخامت پوسته دارد، به عنوان معیاری در طبقه بندی پوسته تخم مرغ و در نتیجه نفوذ باکتریایی در جدول زیر نشان داده شده است.

تاثیر کیفیت پوسته تخم مرغ بر نفوذ باکتری ها به داخل تخم مرغ

 

درصد نفوذ باکتری ها از پوسته

کیفیت پوسته

وزن مخصوص

تخم مرغ

بعد از 24 ساعت

بعد از 60 دقیقه   

بعد از 30 دقیقه

54

41

34

بد

1/070

27

25

18

متوسط

1/080

21

16

11

خوب

1/090

 

 اعداد نشان می دهند کیفیت پوسته تخم مرغ بیش از مدت مجاورت با آلودگی در نفوذ باکتری از پوسته تاثیر دارد. برای مثال بعد از 24 ساعت در یک پوسته خوب 21درصد از باکتری ها نفوذ می نمایند، در حالی که در یک پوسته با کیفیت بد بعد از 30 دقیقه 34 درصد از باکتری ها نفوذ خواهند کرد.

 روش های ضدعفونی پوسته تخم مرغ

  روش های ضدعفونی پوسته تخم مرغ

 بدیهی است مرغداران جهت کاهش نفوذ باکتری ها به داخل تخم مرغ باید تخم مرغ های با پوسته ضخیم و تمیز تولید کنند. ولی حتی در این موارد هم تعدادی از ارگانیسم ها به محتویات تخم مرغ راه می یابند و پیش از این نفوذ باید برنامه های بهداشتی در مورد تخم مرغ ها انجام گیرد

ضدعفونی پوسته تنها در نابود کردن باقیمانده باکتری های روی پوسته موثر است، و به این ترتیب تعداد باکتری که به تخم مرغ وارد خواهد شد کاهش می یابد و از انتشار باکتری ها به پوسته های تخم مرغ هایی که در ماشین جوجه کشی قرار می گیرند جلوگیری به عمل خواهد آمد. روش های متعددی برای ضدعفونی پوسته تخم مرغ وجود دارد، ولی هرکدام معایبی دارند. بهترین روش آن است که در کوتاه ترین فاصله پس از تخمگذازی قابل اجرا باشد.

 1-    ترکیبات آمونیوم چهارتایی:

ترکیبات آمونیوم چهارتایی

آمونیوم چهارتایی باکتریسیدی است که با غلظت 200ppm محلول در آب ولرم بر روی تخم مرغ ها اسپری می شود.

2-    مخلوط ترکیبات آمونیوم چهارتایی و فرمالین:

 مخلوط ترکیبات آمونیوم چهارتایی و فرمالین

 از ترکیب دو ماده ضدعفونی کننده فرمالین و ترکیبات آمونیوم چهارتایی، ضدعفونی کننده بهتری برای اسپری روی تخم مرغ ها بدست خواهد آمد. این مواد را به نسبت 156ppm در آب نیم گرم رقیق کرده و از فرمول ذیل استفاده می کنند:

فرمالین 40 درصد                         29/6 cm3

آمونیوم چهارتایی                         29/6 cm3

آب نیم گرم                                 3/8 lit

 توجه: هنگام کارکردن با فرمالین و کلر دستکش های لاستیکی و یا پلاستیکی بپوشید و بخار حاصل از آنها را تنفس نکنید.

 3-    ازن (O3):

   ازن (O3)

ازن از موادی است که قیمت ناچیزی داشته و می تواند در مورد تخم مرغ هایی که در محفظه های کاملا بسته نگهداری می شوند در غلظت 100ppm  ضدعفونی کننده خوبی باشد چون گاهی فاصله زمانی بین تخمگذاری و ضدعفونی 1 تا 5 ساعت طول می کشد، ازن نمی تواند ضدعفونی کننده خیلی موثری باشد. از ازن می توان برای تخم مرغ هایی که در ستر قرار گرفته اند در اولین روز انکوباسیون استفاده کرد. قدرت ضدعفونی کنندگی ازن برای ضدعفونی پوسته تخم مرغ با گاز فرمالدئید برابری می کند.

4-    گاز فرمالدئید:

 باید با غلظت  در یک محفظه کاملا بسته برای ضدعفونی تخم مرغ ها استفاده شود. گاز فرمالدئید ضدعفونی کننده بسیار خوبی است و به راحتی می تواند تعداد تخم مرغ را یکباره ضدعفونی کند. تخم مرغ های جوجه کشی باید 30 دقیقه پس از هر جمع آوری در محل فارم با گاز فرمالدئید بخار داده شوند. تنها عیب فرمالدئید آن است که تا قبل از جمع آوری تعداد قابل توجهی تخم مرغ نمی توان از آن استفاده کرد.

توجه: بهتر آن است که تخم مرغ های جوجه کشی را زمانی اسپری کنند یا بخار فرمالدئید دهند که هنوز گرم هستند. وقتی تخم مرغ ها خنک می شوند محتویات داخلی آنها چروکیده شده و مواد ضدعفونی کننده روی پوسته به داخل تخم مرغ نفوذ می کنند. اگر تخم مرغ ها قبل از ضدعفونی کردن سرد شده باشد این روند صورت نخواهد گرفت.

 ضدعفونی کردن تخم مرغ هایی که به وسیله تسمه منتقل می شوند:

 ضدعفونی کردن تخم مرغ هایی که به وسیله تسمه منتقل می شوند

در سالن های که تخم مرغ ها به وسیله تسمه اتوماتیک جمع آوری شده و به طور دائمی به انتهای سالن منتقل می شوند، تخم مرغ ها را در فاصله زمانی کوتاه تری پس از جمع آوری می توان ضدعفونی کرد.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :