مروری بر عوامل مؤثر بر کیفیت پوسته و کیفیت داخلی تخم مرغ

10 / 10
از 1 کاربر

مروری بر فاکتورهای مؤثر بر کیفیت داخلی و کیفت پوسته تخم مرغ در مرغ های تخمگذار

در صنعت پرورش مرغ در سراسر جهان، کیفیت پوسته و همچنین کیفیت داخلی تخم مرغ جزء ضروریت های اساسی است. در این بخش ابتدا مروری بر روش های اندازه گیری کیفیت پوسته و کیفیت داخلی تخم مرغ خواهیم داشت.

کیفیت پوسته تخم می تواند با معیارهایی چون اندازه تخم مرغ، وزن مخصوص تخم مرغ، رنگ پوسته، استحکام پوسته، عیوب پوسته (مخرب یا غیر مخرب)، وزن پوسته، مقدار پوسته بر حسب درصد، ضخامت پوسته و ساختار بیرونی پوسته سنجیده شود.

کیفیت داخلی تخم مرغ نیز با معیارهایی چون رنگ زرده، یکپارچگی غشای زرده و کیفیت سفیده تخم مرغ اندازه گیری می شود.

مروری بر فاکتورهای مؤثر بر کیفیت پوسته و کیفیت داخلی تخم مرغ

پیچیدگی فرایند تشکیل پوسته به معنی نقص ها و عیوبی است که ممکن است در لوله رحمی مادر پدیدار گردند. کیفیت پوسته می تواند تحت تأثیر عواملی چون ویژگی های موروثی و سن مرغ، دوره تولک، فاکتورهای تغذیه ای مانند کلسیم، فسفر، ویتامین ها، کیفیت آب، پلی ساکاریدهای غیرنشاسته ای، آنزیم ها، آلودگی غذایی، تنش و اضطراب های روحی، استرس گرمایی، سیستم تولید بیماری و یا اضافه نمودن مواد مغذی خاص به جیره های غذایی قرار بگیرد. کیفیت داخلی تخم نیز می تواند تحت تأثیر فاکتورهایی چون شرایط تغذیه ای، ویژگی های موروثی و سن مرغ، دوره تولک، تغذیه و بیماری ها قرار بگیرد.

درک صحیح محدوده فاکتورهایی که کیفیت پوسته و کیفیت داخلی تخم را تحت تأثیر قرار می دهند جهت تولید تخم هایی با کیفیت بالا ضروری می باشد.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :