شناخت رنگ زرده تخم مرغ ها

10 / 10
از 1 کاربر

گزانتوفیل ها و رنگ زرده تخم مرغ:

گزانتوفیل های جیره از اجزاء اصلی رنگ زرده تخم مرغ می باشند. در ایالات متحده سلیقه مردم بر این است که زرده تخم مرغ زرد کم رنگ تا زرد پررنگ باشد و این دامنه را بر رنگ های تیره تر ترجیح می دهند، ولی در کشورهای دیگر سلیقه مردم لزوما این چنین نیست.

برای تهیه رشته های غذایی و کیک ها و بسیاری از شیرینی جات، رنگ زرده تخم مرغ باید پرتقالی پررنگ باشد. گزانتوفیل ها گروهی از هیدروکسی کارتنوئیدها هستند و انواع بسیار زیادی دارند.

 این مواد از طریق دستگاه گوارش مرغ جذب شده و به همان شکل در زرده تخم مرغ و بافت های چربی بدن ذخیره می گردند. گزانتوفیل ها نه تنها در تامین رنگ زرده تخم مرغ نقش دارند بلکه در ایجاد رنگ زرد در مرغ های زرد پوست نیز موثر هستند

در مرغ های سفید پوست این رنگدانه ها در بافت پوست جایگزین نگردیده و فقط در زرده تخم مرغ مجتمع می شوند. جیره هایی که بر اساس سورگوم و یا گندم تنظیم می شوند معمولا باعث ایجاد اشکال در رنگ زرد تخم مرغ می گردند، در صورتی که جیره های حاوی ذرت زرد به ندرت چنین اشکالی ایجاد می کنند.

 منابع گزانتوفیل ها:

گزانتوفیل های مناسب برای تامین رنگ زرده تخم مرغ را معمولا در دو ماده اولیه غذایی رایج در جیره های طیور یعنی یونجه و ذرت زرد می توان پیدا کرد. برگ یونجه منبع عمده چند رنگدانه است که 5 رنگدانه جزء فراوان ترین آنها هستند ولی در میان اینها مقدار لوتئین بیش از همه است

هر چه مقدار پروتئین پودر یونجه بیشتر باشد مقدار رنگدانه آن هم بیشتر است . 70 درصد گزانتوفیل های زرده تخم مرغ از لوتئین و 30 درصد بقیه از آگزانتین است که البته این مقادیر نیز متغیرند. ذرت زرد و فرآورده فرعی آن، گلوتن ذرت، از منابع ممتاز گزانتوفیل ها هستند که گزانتوفیل اصلی آنها زآگزاتین است.

کیفیت زآگزانتین ذرت بسیار متغیر است و این نوسان در کیفیت گلوتن ذرت بیشتر می باشد. فرآورده جدیدی از گلوتن ذرت وجود دارد که 60 درصد پروتئین داشته و مقدار گزانتوفیل های آن بیش از سه برابر میزان گزانتوفیل های گلوتن ذرت یا 41 درصد پروتئین است.

 فرآورده های دیگری نیز وجود دارند که مقدار گزانتوفیل موجود در آنها زیاد است. یکی از این فرآورده ها گلبرگ گونه های گل همیشه بهار است. لوتئین گزانتوفیل اصلی این گلبرگ ها است و توانایی بسیار بالایی در تامین رنگدانه زرده تخم مرغ دارد

این فرآورده به صورت پودر خشک و پایدار شده گلبرگ ها یا به صورت استخراج شده به وسیله هگزان وجود دارد. یک کاروتنوئید مصنوعی به نام بتاآپو -8- کاروتنال دارای توانایی رنگدانه دار کردن زردهاست و رنگی شبیه به رنگ تولید شده توسط گزانتوفیل هایی نظیر لوتئین و زآگزانتین، در زرده ایجاد می کند.

 فرآورده مصنوعی دیگری به نام کانتاگزانتین وجود دارد که توان رنگدانه دار کردن آن بیش از لوتئین و زآگزانتین است، ولی رنگی که تولید می کند پرتقالی مایل به قرمز می باشد که غالبا مطلوب نیست. برای تعیین میزان گزانتوفیل موجود در موادغذایی، آنها را آنالیز می کنند ولی تفکیک گزانتوفیل های هر کدام کاری بسیار مشکل است.

 اندازه گیری رنگ زرده تخم مرغ:

اندازه گیری رنگ زرده ی تخم مرغ

 

اولین و ساده ترین روش طبقه بندی رنگ زرده، مقایسه چشمی رنگ ها و مطابقت دادن رنگ زرده با نمونه های استاندارد است. نمونه های رنگ زرده تهیه شده به وسیله شرکت رش یک سری کارت های پلاستیکی است که از شماره 1 تا 15 شماره گذاری شده اند.

این پدیده، یک روش فتومتریک براساس به کارگیری محلول های درجه بندی شده دی کرومات پتاسیم به عنوان محلول ها استاندارد است. با یک فتومتر و مقایسه این محلول ها با عصاره زرد تخم مرغ حل شده در اثر رنگ زرده را اندازه گیری می کنند.

  انجمن ملی طیور و تخم مرغ محلول های دی کرومات پتاسیم را از شماره 1 (رنگ روشن) تا شماره 10 (رنگ تیره) درجه بندی کرده است تا رنگ را بر اساس درصد دی کرومات موجود در محلول های استاندارد شرح دهد، به طور طبیعی یک زرده با درجات 2 و 3 برای مصرف انسان مناسب است، ولی تخم مرغ مورد استفاده در شیرینی پزی و نانوایی باید رنگ زرده ای با درجه 5 یا بیشتر داشته باشد

اگرچه درجات تعیین شده به وسیله انجمن ملی طیور و تخم مرغ چگالی رنگ زرده را اندازه می گیرد ولی رابطه مستقیمی با مقدار گزانتوفیل لازم در جیره برای تولید رنگ مطلوب ندارد. برای مثال، در این روش میزان گزانتوفیل لازم برای افزایش درجه رنگ زرده از 6 به 7 دو برابر مقدار گزانتوفیل ضروری برای صعود از درجه 1 به دو است.

 سیستم دیگری نیز وجود دارد که بتاکاروتن را استاندارد قرار داده است و رنگ زرده را براساس اطصلاح بتاکاروتن به ازای هر گرم زرده توصیف می کند، این روش را به نام AOAC می شناسند و امروزه دقیق ترین روش اندازه گیری رنگ زرده تخم مرغ است.

 نسبت مقدار تخم مرغ تولید شده به دان مصرفی:

یکی از دلایل تغییرات رنگ زرده تخم مرغ، میزان تولید است. با افزایش تولید تخم مرغ گله، گزانتوفیل های جیره بین تعداد بیشتری تخم مرغ تقسیم می شود و در نتیحه رنگ زرده کاهش می یابد. عکس قضیه نیز صادق است. در صورتی که تولید گله بیشتر باشد باید گزانتوفیل بیشتری را به جیره وارد کنند.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :