شناسایی کیفیت محتوای داخل تخم مرغ خوراکی

10 / 10
از 1 کاربر

چگونه از کیفیت محتویات داخلی تخم مرغ خوراکی با خبر شویم؟

 کیسه هوایی:

رابطه بین کیسه هوایی و کیفیت تخم مرغ :

در حالت طبیعی دو غشاء پوسته در قسمت پهن تخم مرغ از هم جدا شده و کیسه هوایی تخم مرغ را تشکیل می دهند. این کیسه در تخم مرغ های تازه تولید شده در حدود 2 سانتی متر و عمقی معادل 32/0 سانتی متر دارد

با بالا رفتن سن تخم مرغ، قطر و عمق کیسه هوایی افزایش می یابد و سرعت این افزایش بستگی به حرارت و ترکیب گازهای اطراف و تخم مرغ دارد. در آمریکا قطر کیسه هوایی مبین سن تخم مرغ است. عمق این کیسه ها در تخم مرغ های درجه AA نباید بیشتر از 32/0 سانتی متر باشد.

 زرده تخم مرغ:

سایه زرده:

سایه زرده تخم مرغ

 وقتی که یک تخم مرغ در مقابل نور نگه داشته شود زرده آن سایه مشخصی ایجاد می کند. این سایه در تخم مرغ های با پوسته سفید مشخص تر از سایه زرده تخم مرغ های با پوسته قهوه ای است.

در تخم مرغ های تازه به علت سفیده غلیظ، سایه کمتری مشخص تری نمایان می باشد. از این رو میزان شدت سایه را به عنوان معیار اندازه گیری کیفیت تخم مرغ (سن تخم مرغ) در نظر می گیرند.

 رنگ زرده:

رنگ زرده تخم مرغ

 غلظت رنگ زرده تخم مرغ رابطه نزدیکی با مواد رنگی موحود در جیره دارد. نوسانات رنگ زرده را می توان توسط شاخص رنگ درجه بندی کرد. علاقه مصرف کنندگان نسبت به غلظت رنگ زرده متفاوت است

بعضی زرده روشن و بعضی دیگر زرده تیره را ترجیح می دهند. در اکثر موارد برای تولید تخم مرغ با زرده خاص جیره غذایی تغییر داده می شود.

 تعداد زیادی از تخم مرغ های برای مصارف مخصوص غذایی خشک و یا منجمد می گردند. برای تهیه این گونه محصولات تخم مرغ ها در ظروف مخصوص ریخته و در آنجا سفیده و زرده از هم جدا می شوند و چون برای تولید رشته مخصوص سوپ و ماکارونی و یا محصولات مشابه مقدار زیادی تخم مرغ به کار می رود، از این رو رنگ زرد تیره مورد نیاز خواهد بود. دراین موارد موادی به جیره می افزایند تا رنگ زرده را تیره تر کند.

 زرده خال خال:

 این لکه ها ذرات کوچک چربی مانندی هستند که اطراف زرده را احاطه می کند و در اثر حرکت آب از آلبومین سفیده به درون غشاء ویتلین زرده بوجود می آیند. این عارضه در ماه های تابستان افزایش یافته و علت آن هنوز روشن نیست، ولی ممکن است موادی نظیر نیکاربازین، گاز آمونیاک، گوسیپول، پپرازین و یا موادی دیگر در ایجاد آن نقش داشته باشند.

 تخم مرغ های دو زرده:

 تخم مرغ های دو زرده

 تولید تخم مرغ های دو زرده رویداد نادری است که به دلایل مختلف می تواند رخ دهد. بعضی دانشمندان می گویند که تخم مرغ های دو زرده در شروع تولید تخم مرغ ممکن است مقداری به خاطر تحریک نوری بیش از حد باشد

در حالی که تولید تخم مرغ های دو زرده در اواخر دوره تولید می تواند به خاطر فقدان نور کاغقی (شدت نور و طول دوره نور روزانه) باشد.

 آلبومین:

واحد هاگ برای تعیین کیفیت آلبومین:

 وقتی آلبومین را با معیار توانایی حفظ ویسکوزیته (چسبندگی) اندازه گیری نمایید، اختلاف بسیار زیادی در کیفیت تخم مرغ های تازه گذاشته شده مشاهده خواهد شد. همچنین سن تخم مرغ بر کیفیت آلبومین تخم مرغ تاثیر می گذارد. امروزه برای اندازه گیری کیفیت آلبومین تخم مرغ به طور وسیع از واحد هاگ استفاده می کنند

برای محاسبه واحد هاگ ضخامت آلبومین را پس از تصحیح در اختلاف اندازه تخم مرغ در نظر می گیرند. پروفسور هاگ که فاکتور تصحیح کننده برای محاسبه واحد هاگ را به دست آورد متوجه شد که کیفیت آلبومین را در تخم مرغ های مورد آزمایش شکسته شده با محسابه لگاریتمی (به جای محسابه خطی ضخامت آلبومین) بهتر می توان مشخص کرد.

 مثال:

 تغییر ضخامت آلبومین از 10 میلی متر به 9 میلی متر (اختلاف 1 میلی متر) از نظر ظاهر آلبومین اهمیت نسبتا کمی دارد، ولی تغییر از 3 میلی متر به 2 میلی متر (که باز هم اختلافشان 1 میلی متر خواهد شد) اهمیتش نسبت به قبلی بیشتر است.

 

پروفسور هاگ پیشنهاد کرد که استفاده از ضخامت آلبومین به عنوان روش اندازه گیری کیفیت آلبومین با استفاده از لگاریتم این ضخامت و 100 برابر کردن آن اصلاح شود

همچینین او اضافه می کند که استفاده از وزن تخم مرغ به جای اندازه آن بهتر است، چون اگر ضخامت آلبومین دو تخم مرغ نامساوی مشابه باشد تخم مرغی که کوچک تر است ظاهرا کیفیت آلبومین بهتری خواهد داشت. بالاخره فرمول هاگ خیلی پیچیده شده، ولی نمودارهای تبدیلی وجود دارد که محاسبه را ساده می کند

همچنین میکرومترهایی وجود دارند که ضخامت آلبومین را اندازه می گیرند و آن را به واحد هاگ (HU) تبدیل می نمایند. پیش از اندازه گیری ضخامت آلبومین، وزن تخم مرغ باید روی شاخص قرار گیرد. دامنه کیفیت می تواند بین 100 برای بهترین و 20 یا کمتر برای بدترین آلبومین باشد. هرچه ارزش عددی کیفیت بیشتر باشد کیفیت آلبومین بهتر خواهد بود.

 عوامل موثر بر واحد هاگ:

 از واحد هاگ به عنوان واحد ارزیابی کیفیت داخلی تخم مرغ استفاده می شود. با استفاده از این واحد نه تنها به طور نسبی تازگی تخم مرغ مشخص می شود بلکه می توان حتی سن مرغی که آن تخم مرغ را گذاشته است معلوم نمود

عواملی که بر واحد هاگ موثرند عبارتند از: سن تخم مرغ، سن گله، دمای محیطی، سویه مرغ و روش های جمع آوری تخم مرغ.

 آلبومین صورتی:

 ممکن است به خاطر گوسیپول موجود در کنجاله تخم پنبه آلبومین صورتی بوجود آید.

 آلبومین سفید آبکی:

آلبومین سفید آبکی

 این مسئله بیشتر در مواقع بالا بودن درجه حرارت محیط یا زیاد بودن گاز آمونیاک در سالن یا در مورد تولیدات مرغ های مسن، یا مرف داروهای سولفامیدی و یا بروز بیماری ها رخ می دهد.

 لکه های خون و گوشت:

لکه های خون در تخم مرغ:

لکه های خون در تخم مرغ

 لکه های خونی را براساس اندازه شان طبقه بندی می نمایند. لکه های خونی کوچک کمتر از 32/0 سانتی متر قطر دارند

قطر لکه های خونی بزرگ تر بیش از این مقدار است. سویه های لگهورن از نظر تولید تعداد تخم مرغ با لکه های خونی با هم فرق دارند که معمولا این میزان حدود 5 درصد می باشد.

 لکه های گوشتی در تخم مرغ:

 لکه های گوشتی در تخم مرغ

لکه های گوشتی نیز براساس اندازه شان طبقه بندی می شوند. لکه های گوشتی به طور خیلی نادر در تخم مرغ های گذاشته شده توسط مرغ هایی که تخم مرغ سفید تولید می کنند دیده می شود. معمولا تعدادشان کمتر از 1 درصد بوده و قطر کمتر از نیمی از آنها بیشتر 32/0 سانتی متر است

از سوی دیگر مرغ هایی که تخم مرغ قهوه ای می گذارند نسبت به تولید تخم مرغ با لکه های گوشتی بسیار مستعدتر بوده، به طور متوسط حدود 20 درصد و در بعضی از سویه ها تا 30 درصد از تولیدشان دارای لکه های گوشتی است.

 چرب کردن تخم مرغ ها به منظور حفظ کیفیت آنها:

چرب کردن تخم مرغ ها پس از شستشو، یا اسپری کردن لایه نازکی از روغن های معدنی به عنوان عملی قابل قبول برای کاهش انتقال هوا و دی اکسید کربدن از طریق پوسته، و در نتیجه دوام کیفیت تخم مرغ پذیرفته شده است. با چرب نمودن در اثر کاهش تبخیر رطوبت، وزن تخم مرغ کم نمی شود.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :