آسپرژيلوز (بيمارى عفونى‌ ناشى‌ از قارچ‌)

10 / 10
از 1 کاربر

آسپرژیلوس یا قارچ، یک بیماری تنفسی حاد یا مزمن است.  در موارد نادر نیز صفاق، ضایعات احشایی یا سیستمیک هم می تواند مشاهده شود.  این عارضه توسط آسپرژیلوس فومیگاتوس ایجاد می شو

تنگی نفس، افزایش زمان تنفس و یا تنفس سنگین نیز در این بیماری مشاهده شده است.  گاهی اوقات نیز رال و سیانوز هم می تواند رخ دهد.

 بررسی بیماری های عفونی مرغ

آسپرژيلوز۱در فرم حاد، پنومونی لخته ای خونابه ای نیز مشاهده است.  درون نای و نایژه‌ی اصلی، معمولا در نزدیکی انشعاب، توده ای پر از اگزودای لخته شده و منعقد شده نیز مشاهده شده است.علائم آسپرژیلوس یا قارچ در مرغ

در فرم ندولار (کروی یا قلمبه شده)، گره های متعدد خاکستری سفید یا زردِ متراکم در ریه ها مشاهده شده است ( ۳۷۹ و ۳۸۰ ).  جوجه ها، بوقلمون ها، پرندگان و بسیاری دیگر از مرغان خانگی و یا وحشی به این بیماری حساس هستند.

 کالبد شکافی مرغ جهت بررسی علائم آسپرژیلوس یا قارچ

آسپرژيلوز (بيمارى عفونى‌ ناشى‌ از قارچ‌)

گرانولوم آسپرژیلوس از جنس پوشش و پوست خونابه ای:  کیسه های هوای بطنی و سینه ای، گاهی اوقات فشرده می شوند. عفونت می تواند در داخل و یا در خارج از هچری (محل جوجه کشی) رخ دهد

آسپرژیلوس فومیگاتوس در شرایط ایده آل برای توسعه یافتن و آلوده کردن جنین از طریق پوسته تخم مرغ نفوذ می کند. تخم مرغ منفجر شده و تعداد قابل توجهی از اسپورها یا هاگ‌ها انتشار می یابند که هچری و محیط را آلوده می کنند

این اسپورها از طریق سیستم تهویه پخش می شوند که منجر به شیوع بیماری های شدید در جوجه های کمتر از۳ هفته‌ای می شوند.  در خارج از هچری، عفونت از طریق استنشاق اسپورها یا هاگ‌های متعدد از علوفه و خوراک، بستر یا محیط آلوده رخ می دهد .ازدحام بیش از حد و افزایش رطوبت پیش نیازی برای شیوع بیماری هستند.

عوارض ناشی از آسپرژیلوس یا قارچ در جوجه مرغ

 به عنوان مظهر سیستمیک، هنگامی که اسپور یا هاگ از طریق گردش خون منتقل می شود، گرانولوم آسپرژیلوس به ندرت می تواند در مغز شناسایی شود.

بررسی بیماری آسپرژیلوس یا قارچ در جوجه مرغ

علائم و ضایعات ماکروسکوپی برای آسپرژیلوزیس یا بیماری قارچی، بسیار شاخص می باشند

آنها را می توان با بافت شناسی نیز تایید کرد.  در آسپرژیلوزیس حاد در میان توده های التهابی نکروتیک، اسپورها (نشانگر a) و همچنین هایفا یا ریشه‌های قارچی رشد یافته (نشانگر b) در قالب قابل مشاهده اند.

 بافت شناسی بیماری آسپرژیلوس یا قارچ در مرغ

در فرم ندولار، یک مشخصه ساختاری از آسپرژیلوس گرانولوماتوز مربوط به بافت ها کشف و مشاهده شد ( ۳۸۶ و ۳۸۷ ). کنترل شامل موارد زیر می شود: مجموعه ای از تخم مرغ های تمیز برای جوجه گیری، ضد عفونی و بُخوردهیِ تخم مرغ‌ها، ماشین جوجه کشی و محل جوجه کشی، چک کردن منظم سیستم های تهویه و تغییر وضعیت فیلتر های هوا در محل جوجه کشی ، نظارت بر هچری و محیط زیست برای حذف آلودگی قالب، استفاده از خوراک و بستر خشک و تمیز ، بهینه سازی هوادهی و رطوبت در محلی که در آن پرنده ها آشیانه ساخته اند

درمان با آنتی بیوتیک قارچ کش و مواد دارویی مختلف ضد قارچی همیشه موثر نیست. نیستاتین( Nistatin)  و سولفات مس   (۱: ۲۰۰۰) با آب آشامیدنی نیز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

آسپرژيلوز (بيمارى عفونى‌ ناشى‌ از قارچ‌)

بررسی بیماری عفونی ناشی از قارچ در جوجه مرغ

قالب پس از تلقیح مواد در یک محیط مغذی مناسب توسعه می یابد.

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :