اصول آب دادن به جوجه ها

10 / 10
از 1 کاربر

همه مواردی که درباره آب دادن به جوجه ها باید بدانید

آب:

جوجه ها نوشیدن و خوردن را خیلی سریع می آموزند، اگرچه آنها تا سه روز بعد از خروج از تخم مرغ قادرند بدون آب و دان زنده بمانند، ولی چنین تاخیری برایشان کشنده خواهد بود. هرگونه تاخیر در دسترسی به آب و دان باعث از دست رفتن آب بدن و ضعیف شدن جوجه ها شده و جوجه های ضعیف نوشیدن و خوردن را به کندی می آموزند. بهترین نتیجه وقتی به دست می آید که جوجه ها حدود 24 ساعت پس از خروج از تخم مرغ آب مصرف نمایند.

 عملکرد آب:

 عملکرد آب

آب به دلیل عملکردهایی که در بدن جوجه ها انجام می دهد دارای اهمیت زیادی است. عملکردهای آب عبارتند از:

1-      جوجه ها از طریق دفع آب توسط شش ها و کیسه های هوایی خنک می شوند.

2-      آب درصد بالایی از وزن بدن را تشکیل می دهد.

3-      آب درصد زیادی از محتویات تخم مرغ را تشکیل می دهد.

4-      آب به نرم شدن غذا در چینه دان کمک نموده و در حین عبور از دستگاه گوارش به عنوان یک حامی عمل می کند.

5-      آب در مراحل خاصی از واکنش های هضم دخالت دارد.

6-      آب بخش مهمی از خون و لنف را تشکیل می دهد.

 قابل دسترس بودن و درجه حرارت آب

تعداد آبخوری:

تعداد آبخوری

 در 2 هفته اول زندگی برای هر 100 قطعه جوجه پولت تعداد 2 عدد آبخوری مخصوص جوجه ها لازم است. بنابراین برای هر مادر مصنوعی با ظرفیت 500 تعداد 10 عدد آبخوری لازم می گردد. آبخوری ها باید درست در لبه خارجی چتر مادرمصنوعی و روی بستر به نحوی قرار داده شوند که جوجه ها بتوانند به آسانی از آن ها آب بنوشند. بعد از 2 روز باید آبخوری ها را روی سکوهایی به ارتفاع 5/2 سانتی متر قرار داد تا پوشال داخل آنها نرود. برای جوجه های یک روزه دسترسی به آب در سطح وسیع ضروری تر از میزان آب داخل آبخوری است، از این رو تعداد زیاد آبخوری کوچک بهتر از تعداد کم آبخوری بزرگ می باشد.

 حرارت آب:

 حدود 4 ساعت قبل از ورود جوجه ها باید آبخوری ها پرشوند. این عمل باعث می شود که گرمای مادر مصنوعی آب را گرم کند. درجه حرارت آب باید بیش از 18 درجه سانتی گراد باشد. از آب کهنه و مانده نباید استفاده نمود و آب مصرفی جوجه ها همواره باید تازه باشد.

 فراهم نمودن آب آشامیدنی تمیز

تمیز و ضدعفونی نمودن آبخوری ها:

تمیز و ضدعفونی نمودن آبخوری ها

 آبخوری های مخصوص جوجه های یک روزه و سایر آبخوری های باید روزانه به وسیله برس تمیز شوند، سپس آب کهنه به خارج از سالن منتقل شود. برای انهدام میکروارگانیسم ها و جلوگیری از رشد قارچ ها باید ماده ضدعفونی کننده ای به آب آلوده اضافه نمود.

 بهداشتی نمودن آب مصرفی:

 اکثر مرغداران برای اطمینان از عدم آلودگی آب از مواد ضدعفونی کننده استفاده می نمایند. این عمل ممکن است در کاهش بیماری کمک نماید و یا این که تاثیری نداشته باشد، ولی زمانی که واکسن آشامیدنی داده می شود این کار خطرناک خواهد بود زیرا مواد ضدعفونی کننده قدرت واکسن را کم نموده و گاهی آنها را کاملا بی اثر می نمایند.

 آب شیرین:

 شواهدی دال برآنند که افزودن ساکارز (شکر) به اولین آب آشامیدنی جوجه ها باعث کاهش مرگ و میر در دوران رشد خواهد شد، ولی وزن جوجه ها را تغییر نمی دهد. معمولا در 15 ساعت اول ورود جوجه ها به سالن پرورش، محلول 8 درصد آب همراه با شکر در اختیارشان قرار می دهند.

 افزودن ویتامین های محلول در آب و الکترولیت ها به آب آشامیدنی:

 اگر جوجه ها تا هنگام رسیدن به سالن پرورش دچار استرس گردند، می توان ویتامین های محلول در آب و الکترولیت ها را به مدت 3 یا 4 روز به آب آشامیدنی آنها افزود. برای افزودن هر مخلوطی یا مشاور خود تماس بگیرید.

 مصرف آب قبل از دان:

حدود 3ساعت قبل از مصرف غذا باید آب در اختیار جوجه ها قرار داده شود. بهترین کار این است که جوجه ها قبل از مصرف غذا آب بنوشند، زیرا این عمل باعث کاهش از دست رفتن آب بدن آنها می شود.

 اطمینان از نوشیدن آب:

 فقط تامین تعداد مناسب آبخوری کافی نیست زیرا جوجه ها باید بلافاصله پس از ورود به سالن آب بنوشند و باید مطمئن شوید که کل جوجه ها آب نوشیده اند. اغلب اوقات نگاه ظاهری مشخص کننده این است که همه آب می نوشند، در صورتی که مشاهده دقیق خلاف این موضوع را ثابت می نماید و اگر این مسئله در کل مجتمع پرورش عمومیت داشته باشد باید تعداد آبخوری را افزایش داده، درضمن دقت شود نمود که در دو روز اول شدت نور سالن کافی باشد.

 حداقل سطح آب مورد نیاز:

وقتی آبخوری های کوزه ای شکل با تراف های کوچک از سالن برداشته شوند چه میزان سطح آب برای بقیه دوران پرورش (5تا6 هفتگی) لازم خواهد بود. هنگام محاسبه سطح مورد نیاز در آبخوری های نوع ترافی، هردو طرف منظور گردد.

مصرف آب جوجه پولت های نژاد لگهورن:

مصرف آب روزانه 1000 جوجه پولت لگهورن در درجه حرارت 1/21 در مدت 14 روز در جدول زیر نشان داده شده است. این جدول همچنین می تواند برای تهیه واکسن محلول در آب و یا داروهای محلول در آب به شما کمک کند.

اندازه گیری مصرف آب:

اندازه گیری مصرف آب

کنتورهای کوچکی برای اندازه گیری مصرف آب یک گله طیور وجود دارد که روی لوله وروردی آب هر سالن نصب می گردند. میزان مصرف آب دارای اهمیت بوده و این کنتورها وسیله فوق العاده مناسبی برای اندازه گیری آب مصرفی روزانه طیور می باشند. اغلب اوقات کاهش ناگهانی مصرف آب نشان دهنده بروز مشکلی در گله بوده و افزایش ناگهانی آن می توان به دلیل آب ریزی آبخوری ها باشد.

مصرف آب روزانه 1000 جوجه پولت لگهورن

سن به روز

مصرف آب (لیتر)

سن به روز

مصرف آب (لیتر)

1

3/8

8

6/19

2

5/9

9

3/22

3

6/10

10

4/25

4

1/12

11

8/28

5

6/13

12

9/32

6

5/15

13

9/37

7

4/17

14

5/45

 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :